MH franczyza

Sposób działania biura franczyzowego jest identyczny jak biura własnego Metrohouse. Nie ma tu żadnych różnic dotyczących obsługi klienta, czy bieżącego funkcjonowania oddziału. Standardy są takie same, niezależnie od formy własności oddziału.

Jest to uzależnione od kilku czynników, takich jak np. posiadanie przez Franczyzobiorcę własnego lokalu, ew. czas potrzebny na wynajem bądź remont, czas potrzebny do rekrutacji i szkoleń zespołu, posiadane doświadczenie Franczyzobiorcy w branży pośrednictwa. Z naszego doświadczenia wynika, że zwykle biuro zostaje uruchomione w ciągu 90 dni od podpisania umowy franczyzowej.

Nie. Od 1 stycznia 2014 r. licencje pośredników zostały zlikwidowane.

Poszukujemy Franczyzobiorców w całej Polsce, w przypadku chęci otwarcia biura prosimy o kontakt z doprecyzowaniem lokalizacji, w której miałaby powstać biuro.

Lokal powinien być położony w ruchliwym punkcie na terenie miasta, w którym planowana jest działalność. Minimalny metraż dla lokalu to 40-50 m kw. z minimum jednym pokojem spotkań dla klientow, recepcją, salą do pracy dla agentów.

Koszt inwestycji waha się pomiędzy 50 a 100 tys. zł i jest uzależniony głównie od tego, czy potencjalny Franczyzobiorca posiada już biuro i wyposażenie dla agentów. Metrohouse przygotowuje dla każdej lokalizacji symulację budżetu, która oparta jest na wynikach już działających jednostek.

Oferujemy szeroki wachlarz szkoleń, od szkoleń podstawowych dla agentów, po szkolenia managerskie dla Franczyzobiorców. Szkolenie podstawowe dla agentów jest szkoleniem tygodniowym . Koszty szkolenia podstawowego ponosi Metrohouse.

Franczyzobiorca ma dostęp do wszystkich rozwiązań marketingowych stosowanych przez Metrohouse (tzw. sklep marketingowy). Koszty zakupu materiałów, druków, reklam leżą po stronie Franczyzobiorcy. Na początku współpracy Franczyzobiorca otrzymuje pakiet startowy z umowami i materiałami marketingowymi.

Jest taka możliwość. Kontakty do właścicieli biur udostępniamy na stronach internetowych www.metrohouse.pl w zakładce O Firmie.

Jeśli Franczyzobiorca planuje otwarcie biura na terenie, gdzie funkcjonują już nasze oddziały oczywiście pomagamy w znalezieniu biura. Jeśli jest to teren, na którym nasze biura jeszcze nie działają Franczyzobiorca zobowiązany jest sam znaleźć lokal i przedstawić go nam do akceptacji.

Tak. Nie kredytujemy otwarcia działalności przez franczyzobiorcę.

Franczyzobiorca zobowiązuje się do nawiązania współpracy z min. 10 agentami.