KONTAKT

Metrohouse Franchise S.A.

  • Adres: ul. Żelazna 28/30,

  • 00-832 Warszawa

  • Sienna Center, budynek 2, piętro II


Osoba do kontaktu:

Agata Korzeniewska

Dyrektor ds. rozwoju sieci franczyzowej